Dit is hoe het vmbo verandert (en waarom dat nodig is)

Het vmbo zou dé plek moeten zijn waar leerlingen onderwijs krijgen dat goed aansluit op de praktijk. Het zit ook in de naam: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Beroepsonderwijs dus, dan verwacht je dat het goed aansluit op de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat dat niet altijd het geval is. Leerlingen krijgen niet altijd een goed beeld van hoe het er aan toe gaat in het bedrijfsleven en de praktijk sluit niet altijd aan bij wat er op school wordt geleerd. Dit blijkt vooral in het technisch vmbo zo te zijn.

Dit zijn conclusies die werden getrokken door Profijt, een samenwerkingsverband van 26 scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, mbo en hbo in de Achterhoek. Het antwoord lag volgens hen in betere verbinding met bedrijven in de regio en zo ontstond STERA: Slimme Technologische Educatie Regionale Arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn ze bezig geweest om dit te ontwikkelen. Deze leerroute focust op hybride leren waardoor vmbo-leerlingen bij bedrijven aan de slag kunnen gaan met opdrachten die aansluiten bij hun interesse.

Leren in de praktijk

STERA is begonnen met een proef waarbij leerlingen een keuzevak gingen doen onder begeleiding van een praktijkbegeleider bij een bedrijf. Dit bleek goed te werken en is verder uitgewerkt in de STERA-leerroute. Zo ontstond er een netwerk van opleidingsplaatsen dat vmbo’s in staat stelt hun leerlingen elk (technisch) keuzevak te kunnen aanbieden. Dit pionier-traject is ook meegenomen in het ontwikkelen van de STO-regeling, waarmee techniekonderwijs wordt gestimuleerd vanuit de overheid.

Voordelen

Deze manier van werken brengt een hele boel voordelen met zich mee.

  • Leerlingen hebben zelf invloed op hun keuzevakken en kunnen zo leren wat ze willen. Zo wordt elk leertraject maatwerk en sluit het beter aan bij de leerling.

  • Door naar bedrijven te gaan, kunnen leerlingen werken met de nieuwste machines en technieken, die scholen niet hebben.

  • Leerlingen leren nu door ervaring en niet alleen uit een boek en die kennis blijft een stuk langer zitten.

  • Het onderwijs sluit zo beter aan bij de praktijk en leerlingen worden beter klaargestoomd voor het mbo en het regionale bedrijfsleven.

  • Praktijkbegeleiders krijgen een goed beeld van toekomstige werknemers en vergroten hun naamsbekendheid.

Samenwerken

Naast deze voordelen, brengt deze manier van hybride leren ook extra werk met zich mee. Er moet een netwerk opgebouwd worden tussen scholen en bedrijven. Hoe je dat aanpakt, lees je in deze handige lijst met tips die we hebben verzameld.

Administratie

Het brengt ook veel nieuwe administratie met zich mee. Dit vraagt om software waarin alles veilig, betrouwbaar en transparant kan worden vastgelegd. Vanuit STERA is er besloten om dit te laten ontwikkelen en zo is SEN-app ontstaan: de Smart Educational Network-app waarmee leerlingen, docenten, praktijkbegeleiders en ouders samen de hybride leerweg kunnen bijhouden.

Ben je werkzaam in het vmbo en zijn jullie ook bezig met hybride leren? Neem contact op met SEN-app om te bespreken hoe wij jullie kunnen helpen dit te stroomlijnen. Wij helpen scholen en schoolregio’s graag op weg om de administratie en het netwerken een stuk gemakkelijker te maken zodat de focus kan blijven op waar het om draait: leerlingen op de juiste plek krijgen.