Samenwerken met bedrijven: hoe pak je het aan?

De toekomst van het vmbo is nog praktijkgerichter dan nu. Een van de sleutels om dit waar te maken is het samenwerken met bedrijven. Zo kunnen leerlingen opdrachten uitvoeren bij échte opdrachtgevers. Maar hoe bouw je als school een netwerk op van bedrijven om mee samen te werken?

We hebben de tien belangrijkste tips verzameld:

1. Gebruik het bestaande netwerk. Er zullen genoeg ouders zijn onder de leerlingen die zelf een bedrijf hebben of contacten hebben die nuttig kunnen zijn. Organiseer een avond om meer te vertellen over hybride leren en wellicht komen hier mooie samenwerkingen uit voort.

2. Benoem de voordelen. Denk na over waarom het interessant is voor een bedrijf om samen te werken. Kunnen de leerlingen meewerken aan de oplossing van een probleem? Zijn er regionale tekorten in de sector en kan het bedrijf er aan bijdragen om leerlingen enthousiast te maken voor het vak?

3. Motiveer elkaar. Ga samenwerkingen aan met bedrijven die gemotiveerd zijn om er samen iets moois van te maken. Het kost bedrijven investering op het gebied van tijd en eventueel materialen, maar hiermee waarborgen ze wel dat er vakkundige mensen in de regio worden opgeleid.

4. Maak het aantrekkelijk. Kies werkstukken en opdrachten die eenvoudig bij een bedrijf uitgevoerd kunnen worden. Maak het duidelijk wat er moet gebeuren, wat je van het bedrijf vraagt en hoe je hen kunt ontzorgen.

5. Pak de telefoon. Ga zelf op zoek naar bedrijven in de regio waar je een mooie samenwerking wel mee ziet zitten. Bel ze op en probeer de juiste persoon aan de lijn te krijgen om samen na te denken over wat jullie voor elkaar kunnen betekenen.

6. Gebruik regionale initiatieven. Onderzoek of er in de regio al initiatieven zijn rondom maatschappelijk betrokken ondernemen. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente. Kijk of jullie als school hierbij kunnen aansluiten.

7. Werk samen met het mbo. Heb je goede contacten met het mbo in de buurt? Benader hen dan om te vragen of met welke bedrijven zij veel samenwerken voor stages. Misschien staan ze er voor open om ook vmbo leerlingen te begeleiden met keuzevakken.

8. Begin klein. Maak het jezelf niet te moeilijk en investeer in een of een paar bedrijven voor een mooi samenwerkingsverband. Misschien is er iemand binnen de school die al een goede band heeft met een bedrijf. Maak daar gebruik van.

9. Enthousiasmeer de bedrijven. Laat bedrijven die geïnteresseerd zijn eens meekijken bij bedrijven waar al mee samengewerkt wordt. Als ze zien hoe leerlingen keuzevakken uitvoeren bij bedrijven, raken ze zelf wellicht ook enthousiast. Je kunt bedrijven ook uitnodigen om een kijkje te nemen op school, dat vinden ze vaak leuker dan je denkt.

10. De belangrijkste tip: begin! Je hoeft geen perfect uitgewerkt plan te hebben voordat je bedrijven benadert. Juist door samen na te denken kom je tot mooie ideeën.