Over SEN-app

SEN-app staat voor Smart Educational Network-app. De app is ontstaan vanuit een samenwerking tussen STERA-leerroute en softwareontwikkelingsbedrijf Inversable B.V. De STERA-leerroute is een pionier in het hybride leren binnen een netwerk van scholen en bedrijven. Samen met het team van SEN-app is er afgelopen jaren onderzocht hoe een app hier het best in kan ondersteunen.

STERA was een regionaal initiatief in de regio Achterhoek/Twente dat genoemd is in de brief aan de Tweede Kamer waar de STO-regeling deels op gebaseerd is. De focus van STERA ligt op hybride leren waarbij leerlingen keuzevakken in de praktijk uitvoeren bij bedrijven of andere scholen. SEN-app is in samenwerking met STERA opgezet om ervoor te zorgen dat administratie hierin geen belemmering vormt.

Deze samenwerking heeft een handige tool opgeleverd: een flexibele en persoonlijke app die leren binnen een netwerk faciliteert en de administratieve rompslomp afhandelt. Docenten of buitenschools leren coördinatoren houden eenvoudig het overzicht van de hybride leerweg van leerlingen. Ook ouders kunnen waar nodig gemakkelijk toestemming verlenen in de app. Het gebruik van de SEN-app maakt samenwerken in een netwerk overzichtelijk voor de school, duidelijk voor de leerling en makkelijk voor de praktijkbegeleiders. Daarnaast bespaart het in kosten door de automatische administratie.

Een scholenregio heeft vaak zelf niet de mogelijkheden om een app te ontwikkelen en faciliteren. Daarom is SEN-app beschikbaar gesteld voor alle scholen in Nederland. SEN-app begon als een app voor het vmbo maar heeft inmiddels ook functionaliteiten om ingezet te worden in het mbo.

Visie

Er is een groot tekort aan vakmensen terwijl werken in de praktijk juist erg aantrekkelijk is. Leerlingen en studenten moeten dit kunnen ervaren en verdienen goed onderwijs. SEN-app doet er daarom alles aan om praktisch onderwijs toegankelijker te maken. Dit doen we door goed op de hoogte te zijn van de huidige onderwijsvormen en overheidsinitiatieven. Ook zijn we constant in contact met scholen om te kijken wat er nodig is om hen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze app is altijd in ontwikkeling en kan geoptimaliseerd worden naar de behoefte van het moment.