SEN-app

SEN-APP IS DE WEB-APP DIE BUITENSCHOOLS LEREN EN STAGE LOPEN
MAKKELIJK MAAKT VOOR LEERLING EN DOCENT

SEN-app

SEN-APP MAAKT BUITENSCHOOLS LEREN EN STAGE LOPEN MAKKELIJK
VOOR LEERLING EN DOCENT

Regie over stages en buitenschools leren

Vmbo-leerlingen zijn steeds vaker bij bedrijven en andere scholen te vinden voor opdrachten, stages en keuzevakken. Ook mbo’ers komen vaak bij bedrijven over de vloer. Overzicht houden kan een uitdaging zijn. SEN-app is de enige hybride leeromgeving die het mogelijk maakt om met leerling, docent en bedrijf in één webapplicatie te werken.

Grip op de administratie

De SEN-app neemt niet alleen een heleboel administratieve rompslomp weg, maar bespaart daardoor ook op kosten. Zo blijft er tijd over voor waar het echt om draait: leerlingen op de juiste plek krijgen.

Toepassingen

SEN-app kan op verschillende manieren gebruikt worden. Elke school kiest de modules waar zij behoefte aan heeft en houdt zo zelf de regie in handen.

Stage en buitenschools leren

 • Afspraken beheren en resultaten bijhouden

 • Persoonlijke QR-code voor leerlingen

 • Samenwerken met bedrijven

Sterk Techniekonderwijs (STO)

 • Samenwerken met bedrijven

 • Automatische administratie cofinanciering

 • Netwerkleren

Persoonlijke leerweg

 • Portfolio Dashboard

 • Regie geven aan de leerling

 • Ontwikkeling bijhouden

Mbo

 • Gepersonaliseerde leerweg

 • Samenwerking met MBOin2030

 • Voortgang bijhouden

Deze scholen gingen je al voor:

Voor en door scholen

Het SEN-app team is constant bezig met het doorontwikkelen van de app in samenwerking met scholen. Zo sluit de app precies aan bij de huidige vragen binnen de regio. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jullie school of regio?

Voor en door scholen

Het SEN-app team is constant bezig met het doorontwikkelen van de app in samenwerking met scholen. Zo sluit de app precies aan bij de huidige vragen binnen de regio. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jullie school of regio?