Smartphones op school: hoe ga je ermee om?

Smartphonebeleid is een hot topic in schooljaar 2023-2024. In juli 2023 kwam het ministerie van Onderwijs met het dringende advies voor scholen dat leerlingen per 1 januari 2024 geen telefoon meer mee mogen nemen in de klas. Telefoons zorgen voor afleiding en onrust in het klaslokaal en leerlingen die veel zijn afgeleid halen lagere cijfers. Het is geen verbod, maar een advies, dus scholen hebben de ruimte om hier zelf richting aan te geven.
Verschillende vormen

Ook al is het uitgangspunt geen telefoons meer in de klas, toch zijn er verschillende manieren om hier beleid op te maken:

  • Thuis of in de kluis: er zijn scholen die alleen toestaan dat telefoons in het kluisje liggen. De telefoons mogen niet mee de les in, maar ook niet gebruikt worden in pauzes.
  • Nee, tenzij: er kunnen momenten zijn dat een telefoon in de les noodzakelijk is, bij een les over mediaveiligheid bijvoorbeeld. Ook zou het kunnen dat scholen uitzonderingen maken voor leerlingen die om medische reden hun telefoon nodig hebben.
  • Niet in de les, wel in de aula: een andere insteek is dat de telefoon niet in de les gebruikt mag worden maar wel in de aula of op de gang. Het kan zijn dat leerlingen hun telefoon tijdens de les in hun kluisje moeten bewaren, maar er zijn ook andere oplossingen zoals een geseald zakje op het bureau dat alle signalen van de telefoon blokkeert.
Telefoons lijken soms noodzakelijk

Scholen maken gebruik van verschillende systemen die tegenwoordig vaak ook op de telefoon geopend kunnen worden. Er moet daarom ook goed nagedacht worden over hoe scholen hiermee om willen gaan. Bij SEN-app denken we graag met scholen mee hoe we ervoor kunnen zorgen dat ze alle functies die ze willen gebruiken kunnen blijven gebruiken zonder dat dit verstorend werkt.

SEN-app werkt ook zonder telefoon

SEN-app is in eerste plaats bedoeld voor gebruik buiten school. In essentie is SEN-app een app die gebruikt kan worden om buitenschools leren goed te registeren. Leerlingen gebruiken de app als ze op locatie zijn bij een bedrijf, buiten de muren van de school. Er zijn ook functionaliteiten in SEN-app zoals het Portfolio Dashboard of de Slimme Schoolpas die wel binnen de school gebruikt worden. Omdat SEN-app een web-app is, kan alles ook op een computer of tablet worden geopend. Het gebruik van een telefoon is dus niet noodzakelijk om gebruik te maken van alles wat SEN-app te bieden heeft.

Als voorbeeld: een leerling gaat naar een bedrijf toe voor een praktisch onderdeel van een keuzevak. Zij gebruikt haartelefoon om met SEN-app zijn aanwezigheid te registreren en de opdracht te laten aftekenen door een praktijkbegeleider. Terug op school moet de leerling nog een reflectie maken en gebruikt daarvoor in plaats van haar telefoon een computer in de mediatheek om in te loggen bij SEN-app.

Passende oplossing

Welk beleid een school ook hanteert, als SEN-app kunnen we een passende oplossing bieden. Als je benieuwd bent naar de mogelijkheden van hoe SEN-app gebruikt kan worden met oog op het smartphonebeleid, dan gaan we hier graag met je over in gesprek.