Samen werken in een netwerk

SEN-app is gestart als oplossing om leren binnen een netwerk in het vmbo te faciliteren, maar daar houdt het niet op. De app is ook uitermate geschikt voor het mbo, waar studenten ook vaak buiten de deuren van de school te vinden zijn. We werken ernaartoe om de hele leerlijn van een student in beeld te brengen in SEN-app. In samenwerking met MBOin2030 hopen we mee te werken aan de gepersonaliseerde leerweg van leerlingen.

SEN-app in het mbo

SEN-app kan binnen het mbo gebruikt worden voor:

  • Gepersonaliseerd leren met eigen dashboards voor studenten
  • Maatwerk modulair onderwijs
  • Volgen van studenten in een netwerk voor keuzemodules en stages
  • Samenwerkingen tussen scholen met verschillende schoolsystemen
  • Voortgang van studenten bijhouden

Heb je interesse om samen met ons na te denken over de mogelijkheden van SEN-app in het mbo? Neem dan contact met ons op.