Wat is de STO-regeling?

STO staat voor Sterk Techniekonderwijs. De STO-regeling is een subsidieregeling van de overheid met als doel om technisch onderwijs in het vmbo te stimuleren. Tot medio 2024 wordt er elk jaar 100 miljoen euro geïnvesteerd zodat er een breed aanbod van kwalitatief technisch onderwijs kan worden gerealiseerd.

Dit is nodig omdat er schreeuwende tekorten zijn op de technische arbeidsmarkt. Leerlingen in het vmbo kiezen steeds minder vaak voor een technisch profiel en stromen nog minder door naar een technische vervolgopleiding op het mbo. Om hier veranderingen in te brengen, moeten scholen de handen ineen slaan met andere scholen en bedrijven. Door samen te werken als regio kan met hulp van de STO-regeling een sterk aanbod van technisch onderwijs in het vmbo tot stand komen.

Sterk techniekonderwijs

Hoe ziet sterk techniekonderwijs eruit? Het antwoord is hybride leren. Leerlingen volgen niet alleen les op school, maar leren ook in de praktijk. Dit kan het uitvoeren van een opdracht zijn bij een bedrijf, het volgen van een praktisch vak bij een andere school of het volgen van een keuzevak bij een bedrijf. Zo zijn de leerlingen goed voorbereid op een opleiding en baan in de technische sector in de regio.

Het doel van de STO-regeling is om door regionale samenwerking techniekonderwijs in het vmbo te creëren dat duurzaam en kwalitatief hoogstaand is en past bij de behoefte op de regionale arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het technisch vmbo-aanbod verbeterd. Hiervoor is een sterk netwerk nodig van scholen en bedrijven in de regio.

Netwerk van scholen en bedrijven

Dat is natuurlijk een mooi concept, maar er komt ook veel bij kijken. Het takenpakket van scholen is al groot en tijd om in een netwerk van scholen en bedrijven te investeren komt daardoor soms tekort. Laat staan de administratieve rompslomp die bij zo’n samenwerking komt kijken. Er is kennis nodig van de vakinhoud, de financiële regelingen en hoe je hybride leren aanpakt. SEN-app neemt daarbij een heleboel uit handen.

Netwerk-app

Met het gebruik van SEN-app wordt de samenwerking tussen scholen en bedrijven een stuk simpeler gemaakt. Leerlingen, docenten en praktijkbegeleiders staan makkelijk met elkaar in contact, de voortgang wordt overzichtelijk bijgehouden en complexe administratieve handelingen worden een stuk simpeler gemaakt. Zelfs ouders hebben inzicht in afspraken en kunnen overeenkomsten digitaal tekenen via de app.

Voor meer informatie over de STO-regeling, lees deze brochure of bezoek de site van Sterk Techniekonderwijs.

Bij de STO subsidieregeling komt ook cofinanciering kijken vanuit de bedrijven waarmee wordt samengewerkt. Hoe dat zit, lees je hier: Cofinanciering in de STO-regeling: hoe zit het?.