Bijna 200 keuzevakken in het vmbo: worden ze ook echt gekozen?

Vmbo-leerlingen kunnen kiezen uit 189 keuzevakken. Is dat niet veel te veel om uit te kiezen? Uit de cijfers blijkt dat toch voor nagenoeg elk vak wordt gekozen. In het schooljaar van 2021-2022 werd in 188 van deze vakken examen gedaan.

Die conclusie trekt het platform Sterk Techniekonderwijs uit de cijfers die DUO begin dit jaar publiceerde. Door deze ruime keuze krijgen vmbo-leerlingen de kans om een vakkenpakket samen te stellen dat echt goed bij hen past.

Cijfers

Uit de cijfers is ook gebleken dat het aantal leerlingen dat kiest voor een technisch profiel met meer dan 10% is gestegen. Dat is goed nieuws, want dat is ook precies waar de afgelopen jaren op in is gezet met de STO-regeling. Het aantal meisjes dat voor een technisch profiel kiest, is met meer dan 20% gestegen. Het percentage beroepsgerichte vmbo-leerlingen in het voortgezet onderwijs is sowieso vergroot in het afgelopen schooljaar.

Buitenschools leren

Al deze leerlingen mogen dus kiezen uit een kleine 200 keuzevakken. Scholen hebben niet alle kennis en middelen in huis om alle keuzevakken zelf aan te bieden. Daarom is buitenschools leren een onmisbare stap in het versterken van het vmbo. Leerlingen kunnen keuzevakken op die manier ook bij andere scholen of in de praktijk bij bedrijven volgen.

Extra administratie

Om dit in goede banen te leiden, kan er een hoop extra administratie ontstaan voor de docenten, leerlingen en praktijkbegeleiders. Dit moet natuurlijk niet in de weg komen te staan van het kunnen volgen van vakken die echt goed bij een leerling passen.

SEN-app is ontwikkeld in samenwerking met scholen om buitenschools leren zo makkelijk mogelijk te maken. In SEN-app houd je de voortgang van je leerlingen bij, registreren praktijkbegeleiders de aanwezigheid en voortgang van leerlingen en kunnen zelfs ouders toestemming verlenen als dat nodig is.

Meer weten over hoe SEN-app werkt? Lees hier meer of neem contact met ons op.