Nieuwe leerweg vmbo: dit gaat er veranderen

Het vmbo gaat op de schop! De gemengde leerweg (GL) en theoretische leerweg (TL) worden samengevoegd tot een nieuwe leerweg. De komende jaren wordt er met pilots getest aan hoe dit eruit komt te zien.

De grootste verandering: het programma wordt praktijkgerichter. Dat betekent dat leerlingen aan de slag gaan met échte opdrachten vanuit de praktijk. Dat kan zijn bij een bedrijf, instelling, overheidsinstantie of binnen het mbo.

Waarom is dit nodig? Er is een sterke behoefte aan praktische vaardigheden onder vmbo leerlingen, zoals zelfstandig werken, plannen, samenwerken en presenteren. De nieuwe leerweg stoomt leerlingen beter klaar voor het vervolgonderwijs en bedrijfsleven.

Nieuwe structuur

De gemengde leerweg en theoretische leerweg hebben op dit moment allebei een andere profielstructuur. In de nieuwe leerweg komt er een nieuwe structuur, die rekening houdt met de aansluiting op het mbo en de profielen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en het havo.

Het nieuwe vakkenpakket van een leerling in leerjaar 3 en 4 van het vmbo zal bestaan uit vijf algemeen vormende vakken (avo), zoals Nederlands, Engels en maatschappijleer, een praktijkgericht programma en drie theoretische keuzevakken. In schooljaar 2022-2023 worden hier pilots mee gedraaid. Op basis hiervan zullen de examenprogramma’s van de nieuwe leerweg worden vastgesteld.

Sterke regio

Bij deze nieuwe vorm komt van alles kijken, want de leerling gaat nu ook vaker buiten de school aan de slag. Om leerlingen zo goed mogelijk te voorzien van ervaringen in de praktijk, zijn sterke regionale netwerken tussen scholen, instellingen en bedrijven nodig. Zo kunnen leerlingen makkelijk een opdracht uitvoeren bij een bedrijf.

Netwerk-app

SEN-app is een netwerk-app waarin docenten, leerlingen en praktijkbegeleiders uit het hele (regionale) netwerk makkelijk samenwerken en overzicht bewaren. Het is zelfs mogelijk meerdere netwerken te combineren. De hele administratieve rompslomp wordt er in ieder geval een stuk eenvoudiger van.

Nieuwe leerweg

Het team van SEN-app is met een aantal pilotscholen betrokken met de ontwikkeling van de nieuwe leerweg. Wil je meer weten over hoe SEN-app de nieuwe leerweg in het vmbo kan ondersteunen? Neem dan contact op met onze adviseur.