Cofinanciering in de STO-regeling: hoe zit het?

De STO-regeling draait om het stimuleren van techniekonderwijs bij leerlingen in het vmbo en dat is mogelijk als scholen en bedrijven gaan samenwerken. Om hier een goede stok achter de deur voor te geven, is de subsidieaanvraag voor de STO-regeling afhankelijk van de cofinanciering, ofwel financiële input, van bedrijven. Dit moet opgenomen worden in het voorstel voor de subsidieaanvraag.

Een van de voorwaarden van de subsidieaanvraag is dat minimaal 10% van het subsidiebedrag wordt bijgedragen door het bedrijfsleven. Doe je bijvoorbeeld een subsidieaanvraag voor 500.000 euro, dan moet er 50.000 euro vanuit de samenwerkende bedrijven worden gefinancierd. Dit is geen onderdeel van de subsidie, maar komt er bovenop. Als onderdeel van de subsidieaanvraag wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze laat zien hoe er samengewerkt gaat worden en op welke manier het bedrijf financiële waarde inbrengt.

Als er nieuwe bedrijven aanhaken met cofinanciering, hoeft daarvoor geen samenwerkingsovereenkomst meer te worden getekend en ingezonden aan DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen). Dit was slechts bij de start van de subsidieaanvraag.

Verschillende vormen

De financiële bijdrage van een bedrijf kan er op verschillende manieren uitzien. De bedrijven waar je in jouw regio mee samenwerkt, kunnen een financiële bijdrage doen, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van materialen, techniekruimtes of uren van praktijkbegeleiders.

Samenwerking

Waarom deze regeling? Op deze manier bouw je een duurzame, wederzijdse band op tussen de school en het bedrijfsleven. De samenwerking wordt hierdoor concreet en dit bevordert dat de plannen goed aansluiten bij de regionale arbeidsmarkt.

Eenvoudige administratie

Het bijhouden van de uren en/of materialen ten behoeve van de cofinanciering brengt de nodige administratie met zich mee. SEN-app heeft een handige ingebouwde functie waarmee deze informatie eenvoudig naar boven wordt gehaald. Dit kan zo kant en klaar naar de accountant. Wil je meer weten over wat SEN-app hierin voor jou of jullie regio kan betekenen? Neem dan contact op met onze adviseur.