Stages en buitenschools leren

Stages worden op verschillende scholen anders geregeld. De ene school werkt met een stagebureau, op de andere school gaat de mentor ermee aan de slag. In het ene geval ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de leerling en in het andere geval is er al een vaste lijst met stageplekken bij bedrijven waar scholen al jaren mee werken.

Bij buitenschools leren kunnen nog weer andere dingen komen kijken, omdat keuzevakken begeleid worden door praktijkbegeleiders van bedrijven. Als hierbij gebruikt wordt gemaakt van de STO-regeling komen er ook nog veel administratie en afspraken bij kijken.

Hoe je als school stages en buitenschools leren ook inricht, SEN-app kan zo ingezet worden dat de regie verdeeld wordt zoals dat bij jouw school past. Of het nu gaat om een aaneengesloten stage van twee weken of het uitvoeren van praktijkelementen van een keuzevak bij een bedrijf: het gebruik van SEN-app levert hoe dan ook een makkelijk te beheren agenda op en helder overzicht van de stage- en buitenschools leren-activiteiten van leerlingen.

Als docent houd je eenvoudig overzicht van de geplande afspraken van leerlingen bij bedrijven.

Voor praktijkbegeleiders

Met SEN-app kan het stagebedrijf zelf beoordelingen geven en aanwezigheid checken. De praktijkbegeleider kan in de agenda zien waar de leerling voor komt en is zelf goed op de hoogte. Deze unieke feature van SEN-app maakt het hele proces van stagelopen en buitenschools leren efficiënter en makkelijker.

Stages beheren met SEN-app zorgt voor:

Snel overzicht via de agenda

Minder tijd kwijt aan administratie

De keuzevrijheid van de leerling staat altijd centraal

Snel vormgeven aan buitenschools leren

Een veilige en betrouwbare omgeving om in te werken

Persoonlijke QR-code

Elke leerling krijgt een persoonlijke QR-code. Deze kan gescand worden om aanwezigheid te registreren en om opdrachten af te tekenen. Praktijkbegeleiders scannen de QR-code en kiezen vervolgens welke actie ze willen uitvoeren. Zo blijft de voortgang van een leerling betrouwbaar én up-to-date.

Wil je meer weten over wat SEN-app hierin voor jouw school of jullie regio kan betekenen?