Casus: Portfolio Dashboard

SEN-app is meer dan een stage of netwerkleren-app. Dat blijkt wel uit het Portfolio Dashboard, dat in samenwerking met scholengemeenschap Quadraam is ontwikkeld. De scholen van Quadraam hanteren een portfolio, dat leerlingen door het jaar heen moeten bijhouden en moeten presenteren tijdens oudergesprekken. Omdat dit allemaal op papier was, was het soms een rommeltje en lastig om overzicht te houden. Met het digitale Portfolio Dashboard in SEN-app, kan de voortgang van leerlingen het hele jaar door worden bijgehouden door leerling en docent. Leerlingen kunnen eigen ontwikkeldoelen toevoegen en laten zien waar ze trots op zijn door projecten te uploaden in de etalage.

Ontwikkeld voor iedereen

Features die in samenwerking met een school worden ontwikkeld, zijn uiteindelijk voor iedereen beschikbaar. Op deze manier hoeft de opdrachtgevende school niet de hoofdprijs te betalen en kan iedereen meeprofiteren van alle ontwikkelingen binnen SEN-app.

Meer weten over de kosten van SEN-app?

Casus: inchecken met QR-code

Zodra een leerling bij een bedrijf aankomt, kan zijn of haar persoonlijke QR-code worden gescand. De praktijkbegeleider pakt een tablet of telefoon en scant de QR-code en registreert zo de aanwezigheid van de leerling.

In de praktijk bleek dat dit af en toe complicaties kan opleveren, bijvoorbeeld wanneer de praktijkbegeleider die gekoppeld is aan de leerling even niet aanwezig is. Daarom hebben we in samenwerking met het Staring College een extra methode van aanwezigheid registreren ontwikkeld. Met deze nieuwe methode komt er een QR-code bij de bedrijven te hangen die de leerling zelf kan scannen. Zo komt de verantwoordelijkheid dus bij de leerling te liggen. Afhankelijk van de visie van de school en de mogelijkheden van de praktijk kan dit een passende oplossing zijn. Zo proberen we bij SEN-app altijd mee te denken zodat de mogelijkheden die wij bieden zo goed mogelijk aansluiten bij de realiteit van de praktijk.