Aanvullende STO-regeling informatie en STO-regelingskader

Er ontstaan grotere tekorten aan technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt volgens brancheorganisaties in de technische sectoren en VNO-NCW/MKB-Nederland. Daarnaast nemen aantallen technisch vmbo leerlingen af waardoor doelmatige inrichting en dekkend aanbod van technisch vmbo in de regio’s afnemen. In de brief naar de tweede kamer omtrent deze problematiek, is STERA-leerroute genoemd als voorbeeld regio hoe de transitieopgave ingezet kan worden.

Het voornemen uit het regeerakkoord is dan ook om structureel € 100 miljoen per jaar te investeren in het technisch vmbo om een dekkend aanbod mogelijk te maken en de kwaliteit te verbeteren. De regeling en de organisatie die hieruit ontstaan is wordt Sterk Techniek Onderwijs (STO) genoemd. Hiervoor hebben (technische) vmbo’s samenwerkingen kunnen voren in de regio met elkaar en mbo’s.

Voor de periode 2020-2023 is het noodzakelijk dat technische vmbo-scholen dit in samenwerking met andere vmbo-scholen met een techn(olog)isch aanbod, mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven doet.

Het kan natuurlijk ongelofelijke uitdaging zijn om de voorgesteld transitie aan te gaan met andere vmbo-scholen. Zo kennen sommige regio’s misschien al een nauwe onderlinge samenwerking. Dit is alleen niet vanzelfsprekend en zo zijn er genoeg scholen en regio’s waarvoor het misschien nog niet helemaal duidelijk is hoe allerlei regionale partijen betrokken kunnen worden bij het opzetten van sterk techniek onderwijs.

Het is uitermate belangrijk dat we met elkaar gaan samenwerken om het schreeuwende tekort op de technische arbeidsmarkt te verhelpen. Wat misschien nog belangrijker is, leerlingen krijgen niet een volledig beeld van wat de techniek te bieden heeft. Door samen te werken in een netwerk zijn er dingen te halen die je nog niet voor mogelijk had gehouden. Maar hoe pak je zoiets aan? Wie moeten we allemaal betrekken in de lopende vraagstukken met betrekking tot de regeling? Wanneer moeten we bedrijven gaan inschakelen om ons te helpen met techniek onderwijs? 

Gelukkig hebben we elkaar en is er genoeg hulp te vinden en zijn er genoeg mensen die bepaalde expertise hebben ontwikkeld met betrekking tot het versterken van techniek onderwijs. Ook bij ons kunt u hiervoor terecht! Neem daarom vooral contact met ons op om te kijken wat er allemaal mogelijk is. 

Wilt u meer weten over de Sterk Techniek Onderwijs Regeling? Bekijk dan de brochure! Hier vindt u een samenvatting van de kanttekeningen die geschetst worden bij de STO-regeling.


STO documenten:

Wetten en regelingen:

Data:

Verantwoording:

Samenwerking (regio):

Presentaties