Binnen 3 maanden voorbereid op de Sterk Techniek Onderwijs regeling met hybride leren

Ga voor een regiobestendig plan tot en met juni 2024 en daar voorbij!

Vakinhoudelijke uitwerking

SEN-app en tooling

Begroting en financiën

Hybride leren en netwerken

STO-expertise

Sterk techniek onderwijs regeling

De STO regeling stelt het VMBO techniek onderwijs in staat om te werken aan de kwaliteit, aansluiting op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs, het onderwijsaanbod en de professionalisering van docenten.

 

Er ontstaan grotere tekorten aan technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt volgens brancheorganisaties in de technische sectoren. Tegelijk neemt het  aantal vmbo leerlingen met een technisch profiel af. Hierdoor staat het onderwijsaanbod onder druk. 

De overheid investeert structureel € 100 miljoen per jaar in het technisch vmbo om een dekkend aanbod mogelijk te maken en de kwaliteit te verbeteren. De regeling en de organisatie hiervoor wordt Sterk Techniek Onderwijs (STO) genoemd. De STERA-leerroute is een voorbeeldregio voor de regeling. Doordat zij al jaren werken volgens de uitgangspunten van STO is hier veel kennis en ervaring opgebouwd.

scholen
leerlingen in technische profielen
miljoen
subsidie geld

Cofinancieringseisen kunnen eenvoudig uit SEN-app naar boven worden gehaald. Deze zijn kant en klaar voor de accountant om beoordeeld te worden!

STERA-methode

Het best bewaarde geheim van de achterhoek als methode voor alle STO-regio’s in Nederland

De achterhoek kent al jaren een samenwerkingsverband tussen vmbo’s, mbo en het hbo in de regio met als doel om zoveel mogelijk leerlingen gekwalificeerd de arbeidsmarkt te laten betreden. Hiervoor is ook de samenwerking gezocht met het regionale bedrijfsleven. Zo is de STERA-leerroute ontstaan.

Leerlingen doen een keuzevak onder begeleiding van een praktijkbegeleider bij een bedrijf. Dit werkt goed en is afgelopen jaren uitgegroeid tot een regionaal netwerk. Hiermee zijn vmbo’s in staat hun leerlingen elk technische keuzevak aan te bieden. In dit netwerk hebben inmiddels ruim 300 leerlingen een praktijkopdracht gevolgd en doen ruim 100 bedrijven mee.

STERA-Quickstart

Maak gebruik van de kennis en ervaring van de STERA-leerroute in jouw STO-regio!

Wat is de STERA-Quickstart

De STERA-Quickstart is een programma waarmee wij een STO-regio in 3 maanden helpen om tot een gedegen routekaart te komen voor de uitvoering van het STO-activiteitenplan. Hieronder ziet u het programma van een STERA-Quickstart traject.

 • Wie zijn wij?
 • Waarom doen we dit?
 • Waarom STO?
 • De STERA-Methode
 • Wat speelt er in de regio?
 • Wat houdt jullie voorstel in?
 • Huidige situatie in kaart
 • STERA-Ingrediënten
 • Individuele gesprekken
 • Risico’s
 • Inregelen PTA
 • Administratieve uitdaging
 • Raakvlakken en gaten
 • Voorgestelde route
 • Implementatie-agenda t/m juni 2024
 • (Technisch) speelveld
 • Regioteam samenstellen
 • Uitrol naar scholen
 • Administratief inregelen

Hoe helpt dit STO-regio’s?

STO-regio’s lopen soms tegen uitdagingen aan. We hebben vooral in het afgelopen jaar gemerkt dat er veel contact is opgenomen met ons om te vragen hoe er vanuit STERA werd omgegaan met hybride leren als methode om techniek onderwijs een impuls te geven. Hier delen wij uiteraard graag informatie over. Toch komt het vaak neer op een grotere uitdaging. Hierom helpt STERA-Quickstart vanuit ervaring en expertise met een totaal aanbod om samen met de regio te onderzoeken hoe de organisatie van een STO-regio kan worden opgezet en gestroomlijnd. Daarnaast adviseren wij hoe hybride leren en netwerken idealiter opgezet wordt bij vmbo techniek onderwijs en worden er praktische handvaten gegeven aan het inrichten van keuzevakken in de praktijk. Daarnaast willen we verwarring wegnemen over vage regels uit de financiële regeling en kunnen wij helpen met het opzetten van alle financiële administratie.

Gebruik de uitvinding van het wiel

We horen het natuurlijk veel te vaak: probeer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Toch is het belangrijk om dit te blijven zeggen. Met de STERA-Quickstart gaat uw regio uitdagingen makkelijker aan omdat de meeste uitdagingen en fouten al eens zijn gemaakt door de experts die u helpen. Een aanpak zal bij geen enkele STO-regio hetzelfde zijn, maar de basis uit de STERA methode blijft hetzelfde als het gaat om de aanpak van STO. 

Ook als u niet opzoek bent naar alle ondersteuning, maar voornamelijk specifieke vraagstukken heeft kunnen de experts in ons team u en uw STO-regio verder helpen. Meer informatie kunt u lezen in de brochure over de STERA-Quickstart.

Ons team

Dit is het team van experts

Koen Boertien
SEN-app en tooling - Coinversable

STO-regeling, Projectmanagement en SEN-App implementatie

Wim Meijnen
Hybride Leren Consultant

Hybride Leren, Netwerken en Techniek onderwijs

Frans Wijnands
Coördinator - Profijt Scholen

Financiën, Boekhouding, STO-Cofinanciëring en Netwerken

Sjoerd Renkers
Onderwijskundige/E-learning specialist - Vak.Expert

Vakinhoudelijke uitwerking en Keuzevak ontwerp